Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie.

Dokumenty aplikacyjne należy składać, w zamkniętej kopercie, w biurze Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2 ,11-042 Jonkowo z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie” w terminie do dnia 26.10.2020 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Jonkowie).

Ogłoszenie o naborze, wymagania dotyczące stanowiska oraz wykaz dokumentów aplikacyjnych. (format PDF, rozmiar 81 kB)