Urząd Gminy Jonkowo informuje, iż w związku ze stanem epidemicznym, skutkującym wprowadzeniem na terenie całego kraju „strefy czerwonej” od dnia 24.10.2020r, odwołuje się zebranie wiejskie zwołane na podstawie „Zarządzenia Nr 103/2020 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 05 października 2020 w sprawie wyborów uzupełniających na członków Rady Sołeckiej wsi Nowe Kawkowo”.

O nowym terminie Sołtys wsi Nowe Kawkowo zostanie poinformowany nowym zarządzeniem.