W związku z funkcjonowaniem nowych oddziałów przedszkolnych – od 1.09.2019 roku oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jonkowie, od 01.09.2020 roku oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej we Wrzesinie, mamy możliwość zapewnienia opieki dzieciom przedszkolnym przez cały rok.

Przedszkole i działające jak przedszkole oddziały przedszkolne zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli funkcjonują przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola - na wspólny wniosek dyrektora i rady rodziców. I tak Przedszkole w Jonkowie będzie funkcjonowało w lipcu a zamknięte będzie przez sierpień. Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych będą zamknięte w lipcu, natomiast będę zapewniały opiekę w sierpniu. Dzięki takiemu rozwiązaniu rodzice dzieci, które uczęszczały w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jonkowo będą mogli zapewnić swoim dzieciom opiekę podczas całych wakacji. Poniżej przedstawiamy Państwu placówki i terminy ich funkcjonowania w okresie wakacji.

Miesiąc funkcjonowania: lipiec

 • Nazwa placówki: Przedszkole w Jonkowie,
 • Adres: Jonkowo, ul. Spacerowa 2, 11-042 Jonkowo,
 • Godziny: 6:30-16:30,
 • Grupy wiekowe: 3-6 lat,
 • Liczba miejsc: 100.

Miesiąc funkcjonowania: sierpień

 • Nazwa placówki: Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jonkowie
 • Adres: Jonkowo, ul. Hanowskiego 29, 11-042 Jonkowo
 • Godziny: 6:30-16:30,
 • Grupy wiekowe: 3-6 lat,
 • Liczba miejsc: 40.

Miesiąc funkcjonowania: sierpień

 • Nazwa placówki: Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej we Wrzesinie,
 • Adres: Wrzesina 43, 11-042 Jonkowo,
 • Godziny: 6:30-16:30,
 • Grupy wiekowe: 3-6 lat,
 • Liczba miejsc: 50.

Miesiąc funkcjonowania: sierpień

 • Nazwa placówki: Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowym Kawkowie,
 • Adres: Nowe Kawkowo 25, 11-042 Jonkowo,
 • Godziny: 8:30-13:30,
 • Grupy wiekowe: 5-6 lat,
 • Liczba miejsc: 25.

W pierwszym kwartale 2021 roku poinformujemy Państwa o możliwości składania deklaracji w sprawie korzystania z dyżuru przedszkola/oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.