Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna jest odpowiedzią samorządów lokalnych na wyzwania, jakie niesie za sobą perspektywa finansowa budżetu UE na lata 2021-2027, ale przede wszystkim jest ważnym instrumentem zarządzania rozwojem lokalnym.

Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna to nic innego jak miasto i otaczające je gminy, oddziałujące na siebie nawzajem wskutek codziennych podróży, wspólnych problemów i możliwości. Nie można zatem skutecznie zarządzać rozwojem każdej z nich, jeśli nie zostaną wypracowane narzędzia i mechanizmy koordynacji działań. Strategia MOF Olsztyna należy do najważniejszych, dlatego w jej przygotowaniu musi brać udział jak najszersze grono mieszkańców wszystkich siedmiu gmin.

W prezentowanym projekcie Strategii określonowiele działań koniecznych, by Olsztyn wraz z sąsiednimi gminaminie tylko stał się nowoczesną aglomeracją, ale też żeby mógł konkurować z ośrodkami w Polsce i za granicą o inwestycje, miejsca pracy, turystów i nowych mieszkańców. Część z tych działań będzie mogła otrzymać dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa, a wszystkie razem pomogą osiągnąć założone cele.

Wspólna realizacja działań w MOF Olsztyna ułatwi radzenie sobie z takimi problemami, jak utrudnienia komunikacyjne czy chaotyczna zabudowa, a także pomoże wykorzystać w pełni potencjał przyrodniczy i kulturowy, któresą naszym znakiem rozpoznawczym i lokalnym powodem do dumy.

Zachęcamy więc do udziału w konsultacjach projektu Strategii. Każdy głos mieszkańca jest ważny, bo pozwala spojrzeć na przyszłość miasta i jego sąsiadów z nowej perspektywy.

Konsultacje odbędą się w terminie od 24 września 2021 r. do 29 października 2021 r.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w następujących formach:

  1. co najmniej jedno spotkanie z mieszkańcami umożliwiające zdobycie wiedzy na temat projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe wyzwania
  2. zebranie opinii lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną
  3. zamieszczenia podstawowych informacji na stronie www.jonkowo.pl
  4. przekazanie do zaopiniowania projektu dokumentu lokalnym partnerom społecznym i gospodarczym działającym na terenie Gminy Jonkowo (art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju)

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z pandemią COVID-19 ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje się możliwość prowadzenia konsultacji w formule on-line poprzez dostępne, darmowe platformy komunikacji.

 

Strategia MOF Olsztyna 2030+ Nowe wyzwania - link do strony z dokumentem strategii.

Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 16 września 2021 r. w sprawie konsultacji (format pliku: PDF, rozmiar: 52 kB)

Formularz uwag (format pliku DOCX, rozmiar: 15 kB)