Kredki ustawione pionowo, w tle okno

W związku z funkcjonowaniem nowych oddziałów przedszkolnych – od 1.09.2019 roku oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jonkowie, od 01.09.2020 roku oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej we Wrzesinie, mamy możliwość zapewnienia opieki dzieciom przedszkolnym przez cały rok.

Tablica z napisem Urząd Gminy Jonkowo. W tle budynek urzędu.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/2020 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za przypadające święto w sobotę tj. 26 grudnia 2020 roku, informujemy, iż 24 grudnia 2020 roku Urząd Gminy Jonkowo będzie zamknięty.

Skoroszyt leżący na stole i napis ogłoszenie.

Urząd Gminy Jonkowo informuje, iż w związku ze stanem epidemicznym, skutkującym wprowadzeniem na terenie całego kraju „strefy czerwonej” od dnia 24.10.2020r, odwołuje się zebranie wiejskie zwołane na podstawie „Zarządzenia Nr 103/2020 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 05 października 2020 w sprawie wyborów uzupełniających na członków Rady Sołeckiej wsi Nowe Kawkowo”.

Kartka papieru, pióro do pisania, okulary i napis: ogłoszenie

Wójt Gminy Jonkowo poszukuje kandydata na stanowisko głównego księgowego – umowa na czas określny (zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika).