Zdjęcie przedstawiające laptopa, tablet i słuchawki.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów. Celem programu „Granty PPGR” jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i Internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną. Gmina Jonkowo zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru.

Grafika przedstawiająca konturową mapę powiatu olsztyńskiego oraz napis: konsultacje strategii MOF Olsztyna

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna jest odpowiedzią samorządów lokalnych na wyzwania, jakie niesie za sobą perspektywa finansowa budżetu UE na lata 2021-2027, ale przede wszystkim jest ważnym instrumentem zarządzania rozwojem lokalnym.

Zdjęcie przedstawiające widok z bliska klawiatury komputerowej.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko informatyk.

Grafika przedstawiająca miniaturkę domu na tle natury. Na pierwszym planie adres internetowy www.zone.gunb.gov.pl

Szanowni Mieszkańcy. Przypominamy, że 1 lipca br. rozpoczął się proces składania deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obywatele mogą składać deklaracje on-line lub w wersji papierowej.