Dziś jest , r.
giweather joomla module

Szanowni Mieszkańcy Warkał. Informuję, że naszemu Sołectwu przyznano na 2020 r. fundusz w wysokości 30.297,67 zł, który możemy przeznaczyć na poprawę warunków życia mieszkańców.

Szanowni mieszkańcy wsi Warkały, zapraszam w dniu 19.05.2019 r. o godzinie 16:00 do świetlicy na zebranie wiejskie.

W dniu 13.05 od godz 15:00  do 16:00 będzie można wpłacić podatek od nieruchomości.

Zapraszam do świetlicy .

Sołtys

Zapraszamy mieszkańców Warkał do udziału w wycieczce w dniu 11.08.2019 r.

Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Warkały zaprasza chętnych do pomocy przy uporządkowaniu boiska szkolnego w dniu 13 kwietnia 2019 r. (sobota) o godzinie 10:00. Proszę o zabranie sprzętu do grabienia liści.

W dniu 20 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00 w świetlicy wiejskiej w Warkałach odbędzie się święcenie pokarmów wielkanocnych.

Serdecznie zapraszam.

Sołtys Warkał

W dniu 21.04.2018 organizowana jest Akcja Sprzątania Warkał.

Sołtys i Rada Sołecka Warkał zapraszają w dniu 15 czerwca 2019 r. na zabawę dla dzieci.

Szanowni Mieszkańcy Warkał. Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za wybór mojej osoby na Sołtysa i obdarzenie mnie tak wielkim zaufaniem. Zachęcam Państwa do dobrej współpracy, a ja ze swojej strony postaram się nie zawieść zaufania mieszkańców.

Jan Aleksandrowicz - Sołtys

Kontakt: 503 167 800.

Zebranie wiejskie

Zapraszamy mieszkańców Warkał na Zebranie Wiejskie dnia 15.04.2018 

I termin 17:00

II termin 17:15

Harmonogram zebrania

1.Stwierdzenie prawomocności  zebrania

2.Powitanie mieszkańców i p.Wójta

3.Wybór protokulanta zebrania

4.Podjęcie uchwały w sprawie nowego Statutu Sołectwa Warkał i Regulaminu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej zgodnie z uchwałą nr XXVII/163/2016 Rady Gminy Jonkowo z dnia 30.08.2016

5.Przedstawienie planu prac porządkowych oraz imprez 

6.Zapytania do p.Wójta

7.Wolne wnioski

8.Zakończenie zebrania

 

                                Sołtys

Zapraszamy mieszkańców Warkał do udziału w wycieczce w dniu 06.07.2019 r.

Zapraszamy na Majówkę dzieci i dorosłych w dniu 19.05.2018 od gidz 17:00.

 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja