Dziś jest , r.
giweather joomla module

W związku z trwającymi  pracami nad aktualizacją Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna przygotowana została ankieta  tematyczna dotycząca oceny potencjału rozwojowego Olsztyna oraz gmin wchodzących w skład Obszaru Funkcjonalnego (Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda).

 Badanie ankietowe obejmuje 3 obszary: gospodarkę, społeczeństwo oraz środowisko. Ankieta  pozwoli ocenić aktualną sytuację społeczno – gospodarczą, mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia. Wyniki ankiet posłużą do wskazania potencjalnych potrzeb inwestycyjnych oraz będą materiałem do aktualizacji analizy SWOT stanowiącej część dokumentu strategicznego.Respondentami są: mieszkańcy wszystkich gmin MOF Olsztyna, jednostki samorządu terytorialnego znajdujące się na terenie MOF Olsztyna, podmioty gospodarcze działające na terenie MOF Olsztyna oraz organizacje pozarządowe.Ankieta jest anonimowa.

Wypełnione ankiety można przesyłać na adres e-mail: sekretariat@jonkowo.pl  lub dostarczać do siedziby dowolnej Gminy z Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna Ponadto istnieje możliwość wypełnienia ankiety internetowej.

Link do ankiety