Dziś jest , r.
giweather joomla module

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Lech Przegaliński, serdecznie zaprasza na posiedzenie Komisji Gospodarki na dzień 27 listopada (środa) 2019 roku na godzinę 9.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Ponowne zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
  4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wołowno.
  5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gamerki Wielkie.
  6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mątki.
  7. Zaopiniowanie pisma w sprawie naniesienia do wykazu przystanków zlokalizowanych na terenie gminy Jonkowo, dwóch przystanków na odcinku drogi pomiędzy miejscowościami Gamerki Małe – Stare Kawkowo.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.