Dziś jest , r.
giweather joomla module

Mamy zaszczyt zaprosić na obrady XVI Sesji Rady Gminy Jonkowo, która odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 (poniedziałek) o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 6. Zapytania Mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2031 - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo. (budynek nr 36 lokal nr 2, Mątki) - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr. ewidencyjny 43/1, obręb Gamerki Wielkie) - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. ( część działki o nr. ewid. 34/5 o pow. 800m², obręb geodezyjny Wrzesina) - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mątki. (działki nr. 187/6, 199, 208, 210, 211, 212 obręb geod. Mątki) - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamkniecie obrad.